VRDNIK –Srbija zanemarljivo malo koristi informacione tehnologije za unapređenje i racionalizaciju poljoprivredne proizvodnje, a pojedini projekti pokazuju da se mora menjati svest kako bi domaći agrar počeo da hvata korak sa svetskim trendovima, upozoreno je na forumu Hrana za Evropu u Vrdniku.

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević podsetio je na projekat “Antares” novosadskog instituta “BioSens” koji je 2016. osvojio prvo mesto u Evropi, u okviru poziva Evropske komisije “Horizont 2020 – tajming”, namenjenog stvaranju evropskih centara izvrsnosti u naučnim istraživanjima.

Tanjug