BEOGRAD – Ministar privrede Goran Knežević je najavio danas da bi do kraja godine trebalo da bude potpisano još 10 investicionih projekata.

“Od donošenja Zakona o ulaganjima 2015.  godine imamo realizovano 39 investicionih projekata, plus 10 koji su u pripremi koji će biti potpisani najverovatnije do kraja ove godine. Efekat je da ulaganja u osnovna sredstva iznose preko 540 miliona evra i da će to omogućiti 29.500 novih radnih meta, od čega je 23.800 već zaposleno”, rekao je Knežević u skupštini.

Tanjug