BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u potpunosti je promenilo kadrovsku politiku prilikom prijema novih policajaca, a neplansko zapošljavanje zamenjeno je boljim odabirom pripadnika MUP-a, saopštio je MUP. U radni odnos primaju se oni koji su se školovali za policijski poziv, navodi se u saopštenju.

“Samo tokom ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova zaposlilo je 617 svršenih studenata Kriminalističko-policijske akademije i polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, a do kraja godine biće primljeno još 140,” dodaje MUP.

Tanjug