NOVI SAD – “Dugo smo čekali na IPARD”, kaže sekretarka Zadružnog saveza Vojvodine Jelena Nestorov. Godinama se o njemu priča i najzad treba da počne realizacija tog programa u Srbiji. Očekivanja zadrugara koja su još pre dve godine postojala uverila su nas da postoji veliko interesovanje i zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednika kao fizičkih lica za sprovođenje ovog programa.

“Smatram da svaki program koji podržava investiranje jeste od velike koristi za našu poljoprivredu”, objašnjava Jelena Nestorov. “U agraru smo veoma skromni sa investicijama i to posebno na gazdinstvima fizičkih lica i zemljoradničkih zadruga, od kojih su većina mala pravna lica koja sama nisu bila u mogućnosti da obave neka veća ulaganja tako da im je taj novac veoma potreban. Dakle, ocenjujemo da će interes za sredstvima iz IPARD-a postojati, ko što je postojao interes i za nacionalne mere iz agrarnog budžeta i da svako investiranje donosi samo dobro”, naglašava Jelena Nestorov.

RTV (Stevan Davidović)