BEOGRAD – Beogradski centar za ljudska prava saopštio je danas da je, prema UNHCR procenama, broj izbeglica i migranata u Srbiji u decembru ostao je gotovo nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je oko 4.300 lica, od čega je oko 4.000 smešteno u državne centre za azil i prihvatne centre.

Najviše izbeglica i migranata bilo je smešteno u centru za azil u Krnjači 772, prihvatnim centrima u Obrenovcu 690, Adaševcima 346 i Preševu 290, dok je najmanje boravilo u centru za azil u Tutinu i Banji Koviljači i prihvatnim centrima u Bosilegradu, Dimitrovgradu i Subotici, navodi se u saopštenju.

FoNet