SUBOTICA – Balkanska migrantska ruta je već gotovo dve godine zatvorena, ali migranti ne odustaju od puta na Zapad, a jedna od nezaobilaznih tačaka na toj ruti je Subotica, navodi RTS.

U Prihvatnom centru u Subotici trenutno boravi 91 osoba, dok Mađarska raspravlja o novom zakonu koji treba da oteža rad humanitarcima.

Tanjug