NOVI SAD – U prvoj nedelji aktivnosti u okviru Inicijative Novi Sad čita deci posebna pažnja biće posvećena čitanju sa bebama. Porodicama koje tek čekaju bebu ili imaju decu najranijeg uzrasta biće predočeno da je čitanje od najranijih dana važan oblik podrške ranom razvoju, da kod beba doprinosi razvoju pažnje, razvoju rečnika, kao i veština imitacije glasa i mimike lice odraslog koji čita, što su sve važni temelji za veštine učenja i socijalnih odnosa.

Kada se beba uključuje u čitanje, ona ima priliku da dodirne, lupne, ispita grickanjem, ili pokaže na nešto u knjizi. Pre svega – kada se sa bebom čita – između roditelja ili staratelja i nje, razvija se posebna veza koja doprinosi osećaju sigurnosti i zaštićenosti. Ova veza oslonac je za sva dalja bebina istraživanja i učenja.

TV