BEOGRAD – U Srbiji su žene i dalje najizloženije diskriminaciji, naročito na tržištu rada, a zatim osobe sa invaliditetom, Romi i LGBT populacija, izjavila je danas poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u debati o diskriminaciji. Janković je precizirala da je to slika izvedena na osnovu broju pritužbi koje su stigle njenoj službi, što će biti predstavljeno u njenom novom izveštaju.

Kada je reč o pripadnicima LGBT populacije, uglavnom imamo prijavljene slučajeve diskriminacije u javnoj sferi, u medijima, gde su oni posebno izloženi uznemiravanju i ponižavajućem postupanju, rekla je Janković na debati “Diskriminacija kao način života” u organizaciji Peščanika.

FoNet