NOVI SAD – Predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker održao je veliku tzv. zapadnobalkansku turneju. Posetom su obuhvaćene zemlje našeg regiona koje su kandidati za članstvo u EU ili tome teže a nalaze se na nešto nižoj etapi evropskih integracija.

Turneja ima za cilj da se političkoj eliti i javnosti država ovog regiona objasni nova “Strategija EU za Zapadni Balkan”, odnosno da se one ohrabre da istraju na putu EU integracija. Sam Junker, sudeći po njegovim izjavama, zna da to nije lak posao. Od stalnog uvođenja novih prepreka već nastupa zamor u vezi sa EU integracijama od BiH do Makedonije. Ipak, kako naglašava, svi treba da shvate da je u njihovom interesu da se prilagode EU standardima. A onda će članstvo u EU doći samo po sebi.

RTV (Ljubinka Vesković)