BEOGRAD – Kakvi su izgledi zemalja Zapadnog Balkana, posebno Srbije, za približavanje EU i jesmo li posle samita u Sofiji, prošle sedmice, bliže tom cilju – pitanje je na koje nije lako dati odgovor, kažu sagovornici Tanjuga, neskloni prognozama tipa šta se tačno može dešavati do 2025. Bivši poslanik i liberal Bojan Đurić napominje da je danas teško reći da li Evropska unija kao celina može da formuliše političku volju i političku agendu i da je dosledno sprovodi.

“Nema nikakvog zbora da se Evropska unija nalazi u ogromnim unutrašnjim previranjima, zapravo u krizi koncepta. Istog onog koncepta koji se razvijao od sredine pedesetih godina prošlog veka, pa sve do pre nekoliko godina. Srbija zbog takve nejasne perspektive Evropske unije stalno dolazi u opasnost da sve snage koje su ideološki, politički i vrednosno protiv evropeizacije naše zemlje bez prestanka dobijaju vetar u leđa”, kazao je Đurić.

Tanjug