BEOGRAD – Ministar za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa predsednikom skupštine AP Vojvodine i predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom i istakao da su odnosi Srbije prema pripadnicima mađarske nacionalne manjine na visokom nivou i da Vlada Republike Srbije aktivno radi na njihovom dalјem unapređenju.

Ministar Đorđević rekao je da je Vlada Srbije posvećena dobrosusedskoj politici prema svim zemlјama u okruženju i da njen konstantni rad na pobolјšanju položaja manjinskih zajednica na teritoriji Srbije, predstavlјa primer na koji mogu da se ugledaju sve države.

RTV