KOPAONIK – Jubilarni 25.Kopaonik biznis forum okupio je do sada najveći broj učesnika, više od 1.200 je prvi put tokom četiri dana bilo u prilici da prisustvuju na 22 panela, tri plenarne sesije, šest specijalnih događaja i tri posebna obraćanja. Forum je radio sveukupno oko 40 sati.

Zaključci sa ovogodišnjeg Kopaonik biznis foruma biće pretočeni u dokument Kopaonik konsenzus, koji će biti upućen široj i stručnoj javnosti, kao i Vladi Srbije i Narodnoj banci Srbije, kreatorima ekonomske politike.

“Jubilarni Kopaonik biznis forum je pokazao da dobre makroekonomske uslove treba pretvoriti u održivi rast, ali i da bez podizanja nivoa investicija neće biti značajnijeg rasta. Prioritet mora da bude restrukturiranje javnih preduzeća, ali i velikih neprivatizovanih državnih preduzeća. Centralne teme bile su kako izvršiti konverziju dobrih markekonomskih uslova u trajni, zatim digitalizacija, obazovanje, kreativna ekonomija, razvoj nauke, goepolitička pozicija Srbije i kojim tempom napredujemo ka EU, zatim realizacija strukturniih reformi, restrukturiranje državnih preduzeća, završetak privatizacije i kako da se paralelno sa njima podgine nivo investicija u Sribji, bez kojih nema značajnijeg rasta”, istakao je Aleksandar Vlahović, predsednik Saveza ekonomista Srbije i predsednik programskog odbora KBF, na zatvaranju Foruma.

Vlahović napominje da Kopaonik biznis forum nije mesto gde se donose odluke već platforma za argumentovanu raspravu i razmenu različitih mišljenja u političkom i privrednom životu, kao i domaćih i medjuanrodnih eksperata.

“Takodje, forum nije izgubio akademsku notu, već je prisutna na najvišem nivou. Vlada danas govori o potebi povećanja investicija i skokovitom rastu, digitalizaciji i reformi obrazovanja i kreativnoj ekonomiji, tako da smo na istoj liniji”, kazao je Vlahović.

Dragan Đuričić, predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije, je na zatvaranju Foruma istakao da je zadatak učesnika Foruma da daju dijagnoze, koje neko treba da harmonizuje i usmeri u dobrom pravcu. 

Đuričić je istakao i da Forum već 25 godina iluminatore, ljude iz biznisa, preduzetnike, naučnike, ljude koji se bave obrazovanjem i ljude koji se bave reformama države, kao i bivše predsednike, potpredsednike, ministre, profesore, on je naglasio da svi oni podržavaju orijentaciju vlade prema digitalizaciji, da su uvek davali konstruktivne predloge.

Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović se zahvalio svim učesnicima na KBF-u, predstavnicima državnih organa, sponzorima, gostima iz medjunarodnih finansijskih organizacija i iz regiona, kao i novinarima koji su “strpljivo i uspešno ispratili ovogodišnji KBF, koji se poklopio sa beogradskim izborima, što nije uticalo na to da forum bude manje zastupljen u medijima”.

“Neću da Vam kažem dovidjenja, reći ću Vam dobrodošli na 26. Kopaonik biznis forum koji će biti održan od 3. do 6. marta iduće godine”, rekao je Vlahović, čime je zvanično okončan rad ovogodišnjeg KBF-a.

Specijalno obraćanje predsednice Vlade Republike Srbije: Pozicioniranje Srbije u vodećim trendovima

Specijalno obraćanje poslednjeg dana jubilarnog XXV Kopaonik biznis foruma imala je Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije, koja je istakla da je prioritet zemlje digitalizacija, nastavak rada na e-upravi i dalje kreiranje poslovnog ambijenta koji će omogućiti dalji rast i naravno dalji rad i posvećenost evropskim integracijama.

Premijerka je na zatvaranju Kopaonik biznis foruma izjavila i da će vlada nastaviti započete reforme i da će ubrzati ekonomski rast. Rekla je da nijedan sličan događaj nije kao Kopaonik biznis forum pogodio suštinu šta dolazi posle fiskalne konsolidacije.

“Vlada ima odgovoran zadatak da nastavi reforme i ubrza ekonokmski rast. Rezutalti su izuzetni zahvaljujući merama fisklane konsolidacije koje je započela prethodna vlada“.

 

Brnabić je naglasila da je vizija Srbije – moderna evopska država koja je lider u regionu i da strategija EU za region pokazuje da smo na dobrom putu.