ZAGREB – Hrvatska zaštitnica građana Lora Vidović je u izveštaju za prošlu godinu upozorila na veći stepen socijalne distance i predrasuda prema pripadnicima srpske nacionalne manjine i na opšte pogoršanje radnih prava.

Prema pripadnicima srpske nacionalne manjine prisutan je veći stepen socijalne distance i predrasuda, pa i mržnje, što dovodi do netrpeljivosti koja ne nailazi na osudu u društvu, stoji u izveštaju hrvatskog ombudsmana za 2017. godinu.

Tanjug