NIKINCI – “Tehnički opitni centar (TOC) bi do kraja godine trebalo da završi ispitivanja više od 40 sistema koji bi trebalo da se nađu, ukoliko to svojim kvalitetom zasluže, u naoružanju Vojske Srbije” izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije generalom Ljubišom Dikovićem, danas obišao Centar za ispitivanje naoružanja i vojne opreme ”Nikinci”.

“Odlukom, u to vreme predsednika Vlade Republike Srbije Aleksandra Vučića, u TOC je uloženo više od 186 miliona dinara za potrebe unapređivanja tehničkih karakteristika ovog objekta. Ministarstvo odbrane i Vlada Republike Srbije će nastaviti sa Vojskom Srbije i Generalštabom da ulaže u kvalitet naših proizvoda i da ulaže u kvalitet svih onih sredstava tehnike koji treba da uđu u sastav naoružanja naše Vojske. Naša odbrambena industrija koristi kapacitete TOC-a i bez uspešnog TOC-a, dobro tehnološki i kadrovski opremljenog, ne možemo imati uspešnu odbrambenu industriju i sigurnu Vojsku Srbije. Nema kompromisa kada je u pitanju kvalitet naoružanja koje ulazi u sastav naše Vojske, i nema kompromisa kada je u pitanju bezbednost pripadnika Vojske Srbije. Upravo zbog toga TOC svakodnevno radi na poboljšanju kvaliteta naših proizvoda i na svakoj potrebnoj zaštiti pripadnika Vojske Srbije. Ulaganje u TOC, ulaganje u VTI, ulaganje u sve institucije naše Vojske koje razvijaju kvalitet i koje su u stanju da usvoje nova tehnička rešenja, bilo kroz sopstvene ideje ili ispravljanje grešaka na onome što se ovde u TOC-u prikaže, su od najveće važnosti za našu zemlju. Odbrambena industrija Srbije i čitavo Ministarstvo odbrane veoma ceni rad TOC-a”, naglasio je Vulin.

RTV