BEOGRAD – Dualno obrazovanje je okosnica, temelj nemačke privrede. Ono je u velikoj meri zaslužno za održavanje konkurentnosti i inovativnih mogućnosti nemačke privrede na veoma visokom nivou. Iz tog razloga, i u ime nemačkih kompanija koje posluju u Srbiji, pružili smo svoju podršku Srbiji, njenoj Vladi i obrazovnim institucijama, predstavljajući svoje dobre prakse, a u cilju dalje modernizacije obrazovnog sistema i kako bismo Srbiju učinili konkurentnijom na svetskom tržištu. Sada smo u procesu kreiranja kičme srpske ekonomije“, izjavio je Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma na konferenciji „Obrazovanje u Srbiji – poslovi za budućnost“ koju je organizovao Evropski pokret u Srbiji.          

Prema njegovim rečima, novi Zakon o dualnom obrazovanju stvorio je zakonski osnov za uvođenje dualne stručne obuke i predstavlja dobru polaznu osnovu i ozbiljan iskorak. „Međutim, kada govorimo o srpskom Zakonu o dualnom obrazovanju, važno je ponovo naglasiti: on se oslanja na nemačko i austrijsko iskustvo, ali nije prekopirano rešenje, već je krojen po srpskim standardima i shodno njenim potrebama“, istakao je Zeliger.

„Kao neko ko je i sam iskusio takav obrazovni sistem, znam koliko je za sticanje samopouzdanja u stručnom smislu i dalji razvoj karijere važno praktično znanje i sticanje veština. Stoga sam uveren da je usvajanje Zakona o dualnom obrazovanju u Srbiji utrlo put bržem stvaranju stručne radne snage u skladu sa aktuelnim potrebama,“ naglasio je Zeliger. Prema rečima generalnog direktora Hemofarma, ovaj proces može uticati na smanjenje stope nezaposlenosti ljudi mlađih od 25 godina i doprineti jačanju konkurentnosti srpske privrede.

„Takođe sam veoma ponosan što kompanija Hemofarm može da služi kao primer dobre prakse u domenu visokog obrazovanja. Mi već imamo uspešnu saradnju sa Tehnološko-metalurškim fakultetom u Beogradu sa kojim na inicijativu menadžera u kompaniji, inače bivših studenata ovog fakulteta, tesno sarađujemo na unapređenju nastavnih planova 10 predmeta na studijskom profilu farmaceutsko inženjerstvo“, naveo je Zeliger.