PANČEVO/BEOGRAD – Na današnji dan 1999. godine NATO avijacija je bombardovala u Pančevu “Azotaru” i pogon izrazito kancerogenog vinilhlorid monomera u “Petrohemiji”, pa su zbog rizika ekološke katastrofe evakuisani žitelji obližnjeg naselja.

Pet sati kasnije, kilometar i po od pogođenog rezervoara s preostalih stotinak tona opasne supstance u vazduhu je izmerena koncentracija vinilhlorid monomera 7.200 puta veća od dozvoljene.

Tanjug