NOVI SAD – Prvi OPENS dan u Novom Sadu održaće se u četvrtak, 26. aprila, u Kampusu Univerziteta u Novom Sadu i Kineskoj četvrti.

Prvi OPENS dani ove godine organizovani su u mesecu studenata, i to kroz nekoliko aktivnosti. Dnevni deo programa odigravaće se na nekoliko lokacija u okviru Novosadskog univerziteta.

RTV