KIKINDA – Zahvaljujući potpisanim ugovorima sa kikindskom lokalnom samoupravom i Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Poljoprivredna stručna služba u Kikindi angažovana je na proveri kvaliteta poljoprivrednog zemljišta. Na taj način, 730 poljoprivrednih gazdinstava sa severa Banata dobija mogućnost besplatnog uzorkovanja i kontrole kvaliteta zemljišta, kao važne mere za dalju punu primenu agrotehnike i očuvanje jednog od najvažnijih severnobanatskih resursa.

Ugovor koji je kikindska Poljoprivredna stručna služba potpisala sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo odnosi se na kontrolu kvaliteta državnog zemljišta koje je pod zakupom. Za analizu i adekvatnu preporuku dovoljno je dostaviti tačne podatke o katastarskoj opštini i broju parcele.

RTV (Branislav Ugrinov)