BEOGRAD – Skupština Srbije nastavila je danas rad razmatranjem amandmana na predloge zakona iz oblasti finansija.Na dnevnom redu sednice je 20 tačaka, a među njima su Predlog zakona o planskom sistemu Srbije, na koji je podneto 534 amandmana, kao i izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju, na koji je podneto 57, te izmene i dopune Zakona o računovodstvu, na koji je podneto 10 amandmana.

Poslanici će u pojedinostima razmatrati i dopune Zakona o reviziji, kao i o izmenama i dopunama Zakona o faktoringu kao i o izmenama Zakona o poreskom postupku i administraciji, na koji je podneto 155 amandmana.

Tanjug