BRISEL – Nacrt deklaracije samita EU i Zapadnog Balkana u Sofiji, u koji je RTS imao uvid, naglašava podršku evropskoj perspektivi Balkana i navodi principe kojih u tom procesu treba da se drže obe strane.

“EU potvrđuje jasnu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, a evropski put zavisiće od ustanovljenih kriterijuma i pojedinačnih zasluga”, stoji u tekstu deklaracije, bez pominjanja pojedinačnih zemalja. U tekstu se navodi spremnost EU da “pojača angažman na svim nivoima u cilju političke, ekonomske i društvene transformacije regiona, uključujući i pojačanu finansijsku i tehničku pomoć, u zavisnosti od napretka vladavine prava partnera na Balkanu.”

Zauzvrat, EU od partnera na Zapadnom Balkanu očekuju “potvrdu da je evropska perspektiva njihov čvrst strateški izbor na kojem će pojačano radit”, kao i da daju “prioritet demokratiji, vladavini prava, poštovanju ljudskih prava i prava manjina”.

RTS