NOVI SAD – AIK Banka a.d. Beograd je doniralaIT opremu u vidu računara i monitora Tehničkoj školi “Mileva Marić Ajnštajn” u Novom Sadu, kako bi učenicima omogućila bolje uslove školovanja.

„Istakla bih veliko zadovoljstvo što smo u prilici da onima koji predstavljaju našu budućnost pružimo podršku kroz ovu donaciju, koja će im omogućiti modernije i prijatnije školovanje. AIK Banka je društveno odgovorna institucija  okrenuta dobročinstvu i pomoći svim građanima, tako da ova donacija predstavlja samo jednu od mnogih koje imamo u planu. Želja nam je da na ovaj način motivišemo i druge kompanije, kao i pojedince, da pruže pomoć ukoliko su u mogućnosti, a sve to u interesu šire društvene zajednice“, izjavila jeIva Đurić, direktor Službe za odnose sa javnošću i marketing AIK Banke.

Kao društveno angažovana institucija koja predstavlja čvrst oslonac domaćoj nauci, privredi i razvoju, AIK Banka posebnu pažnju posvećuje mladim ljudima, njihovom školovanju i istraživanju. U skladu sa svojim strateškim opredeljenjem, razvojem i primenom inovativnih i modernih bankarskih servisa, AIK Banka će nastaviti da podržava digitalizaciju i modernizaciji društva kroz slične donacije.