BEOGRAD – Uverenje koje vlada u javnom mnjenju da će Srbiji, u procesu priključenja EU, jedan od najsloženijih problema biti odnosi sa tkz. Kosovom, ne deli i stručna javnost. Prema nekim pokazateljima, Srbiji će biti potrebno čak 25 godina da samo upravljanje otpadom uskladi sa standardima EU.

Prečišćavanje otpadnih voda takođe je ogroman izazov koji je pred Srbijom.

RTV (Radoslavka Žigić)