BEOGRAD – Generali Osiguranje Srbija, generalni pokrovitelj 85. Međunarodnog Sajma poljoprivrede i lider u regionu u oblasti digitalizacije procesa i proizvoda, predstavio je novinu na domaćem tržištu osiguranja -aplikaciju za procenu šteta na usevima i plodovima.

Aplikacija, koja predstavlja početnu fazu Generali Agro projekta, kreirana je u saradnji sa instituom BioSense koji je u ovoj oblasti među vodećim u Evropi. Osnovne prednosti aplikacije su efikasnija procena i obrada šteta na usevima i plodovima, definisanje lokacije oštećenih parcela, provera vrste useva i površina parcela i praćenje statusa obrade šteta.

“Generali Osiguranje, kao kompanija kojoj je klijent u centru poslovanja, se uvek trudi da razvija svoje usluge i klijentima pruži još bolji servis. Brža, preciznija i pouzdanija procena šteta na usevima i plodovima je za naše poljoprivrednike od izuzetnog značaja posebno u ovom periodu kada se usled grada desi veliki broj šteta na relativno velikom području” – rekao je Sava Bogičević, direktor Tehničke direkcije i najavio dalju saradnju sa Biosense institutom i kreiranje digitalne platforme koja će pružiti dodatne servise poljoprivrednicima kao što su vremenska prognoza za parcelu, agro saveti, satelitski i snimci dronom, ali i vršiti automatsku procenu stanja useva, omogućiti dobijanje preporuka za dalje agro-tehničke mere, procenu prinosa, kao I eventualnog umanjenja prinosa usled vremeskih uslova.

“Digitalna platforma će omogućiti poljoprivrednicima da na osnovu satelitskih snimaka i drugih podataka sami odaberu optimalno osiguravajuće pokriće za svoje useve. Takođe, oni će moći sami da fotografišu i uz pomoć specijalnih aplikacija koje će biti dostupne na platformi, sami izvrše uviđajštete. Sve ovo će rezultirati preciznijim i pouzdanijim procenama šteta, kao i jeftinijim osiguranjem s obzirom da se smanjuju troškovi preuzimanja rizika” – dodao je Sava Bogičević. Generali Osiguranje Srbija ima vodeću poziciju u osiguranju poljoprivrede zahvaljujući jedinstvenim pokrićima, kao što su osiguranje useva od suše i gubitka prihoda, ažurnosti u isplati šteta, mreži specijalizovanih regionalnih agromenadžera, kao i upotrebi novih tehnologija. Cilj kompanije je da uvođenjem novih tehnologija poveća zadovoljstvo svojih klijenata i bitno unaprediti procese utvrđivanja stanja useva i plodova pre zaključenja ugovora o osiguranju, tokom trajanja osiguranja i nakon nastanka štete.