NOVI SAD – Izložba “Zbirka karata i planova” i postavka dokumenata “Majska skupština i revolucija 1848/49” otvorena je u Arhivu Vojvodine. Izložbu čine 80 slikovito prikazanih planova grada, ulica i objekata u Vojvodini kao i značajnih arhivskih dokumenata.

Mape i planovi područja u Vojvodini koji se čuvaju više od 200 godina u Arhivu Vojvodine prikazani su na izložbi “Zbirka karata i planova” i  predstavljaju kulturnu baštinu. Posebna postavka posvećena je dokumentima Majske skupštine i revoluciji koja je bila 1848. i 1849. godine u Sremskim Karlovcima, budući da se ove godine obeležava 170 godina od tog događaja. 

RTV (Sanja Mišanović i Sanja Macut)