NOVI SAD – Izložba ”Obnova podgrađa Petrovaradinske tvrđave”, koju je priredio Zavod za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, otvorena je u kompleksu Vojne bolnice u Petrovaradinu. Tom prilikom prisutnima su se obratili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture Siniša Jokić i direktor Vojne bolnice Bratoljub Brkljača.

“Ova izložba samo je mali pokazatelj aktivnosti koje se preduzimaju i koje će biti preduzimane u podgrađu i na Petrovaradinskoj tvrđavi. Dobili smo snažnu podršku za očuvanje onoga što simbolizuje suštinu Novog Sada i zahvaljujući Zavodu za zaštitu spomenika kulture počela je realizacija veoma složenog i zahtevnog projekta. Prošle godine dobili smo 100 miliona dinara za obnovu podgrađa, a 2018, 150 miliona dinara za tu namenu. Takođe, u saradnji sa Republikom obezbedili smo 70 miliona dinara za uređenje prostora oko Ulice Prote Mihaldžića. Dakle, osim obnove krovova i fasada, radi se i na parternom uređenju, pa podgrađe i Tvrđava dobijaju novi sjaj kakav i zaslužuju”, rekao je Vučević.

RTV