BEOGRAD – Kako pametno investirati i doneti odluku o investiranju, šta će značiti izlazak kompanije Fintel energija na Beogradsku berzu za Srbiju, zašto je bitno za svaku kompaniju da sagleda mogućnost izlaska na berzu kao sredstva za rast, kao i investiranje na Berzi iz ugla fizičkih lica i ugla kompanije – bile su glavne teme panela „Kako pametno investirati?“, u organizaciji Srpske asocijacije menadžera.

Na panelu na kom su učestvovali Tiziano Giovannetti, izvršni direktor kompanije Fintel Energija, Rade Rakočević, član SAMa i vlasnik investicione kompanije Senzal Capital, Slobodan Đinović, član UO SAMa i generalni direktor Orion Telekom kompanije, Siniša Krneta, direktor Beogradske berze i Ivana Stanković, menadžer u PwC-u, govorilo se i o brzini kojom se investicija može pretvoriti u novac, kao o najvažnijem kriterijumu kod kratkoročnih investicija.

 „Organizovali smo diskusiju na temu investiranja na Berzi sa ciljem podizanja svesti poslovne zajednice na ovu temu i podsticanja naših članova da razmišljaju o ulaganju na Berzi kao o jednom potencijalnom načinu sticanja dodatnih prihoda, kao i da podstaknemo i domaće privatne i porodične firme da razmišljaju o „otvaranju“ ka potencijalnim investitorima, kao mehanizmu za rast i razvoj svojih kompanija. Smatramo da je ovaj trenutak istorijski za Beogradsku berzu, jer ćemo posle 80 godina imati kompaniju koja će izaći na Beogradsku berzu i želimo da ovu činjenicu promovišemo u javnosti“, naglasila je Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a i istakla zahvalnost g. Tiziano Giovannettiju iz Fintel Energije koji je došao da predstavi svoja razmišljanja i razloge za ovaj korak.

Izlazak neke kompanije na berzu treba pre svega posmatrati iz ugla strateških interesa same kompanije.

„Inicijalna javna ponuda predstavlja kompleksnu aktivnost prikupljanja kapitala na tržištu kojim se finansira rast i razvoj kompanije. Taj čin je u tržišnim ekonomijama uobičajen strateški potez proaktivnih kompanija, i predstavlja alternativu sopstvenim ili pozajmljenim izvorima finansiranja. Sa makro aspekta, inicijalne javne utiču na konkurentnost, pre svega privatnog sektora, dok sa druge strane finansijski sistem zemlje čine robusnijim i otpornijim na spoljne šokove. Odsustvo inicijalnih javnih ponuda u Srbiji tokom proteklih 8 decenija u velikoj meri objašnjava i aktuelnu konkurentnost srpskog privatnog sektora. Strateško opredeljenje i napori Beogradske berze usmereni su na motivaciju i edukaciju kojom bi se podstakla serija inicijalnih javnih ponuda iz privatnog sektora, čime bi se kompletiralo srpsko finansijsko tržište u funkciji rasta i razvoja privatnog sektora, kao i nacionalne ekonomije u celini“,  objašnjava Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

U uslovima niskih kamatnih stopa na štednju i stope inflacije od tri odsto u Srbiji, investitori su suočeni sa potrebom da moraju da se okrenu drugim investicionim opcijama, kako ne bi gubili držeći novac u bankama.

„I dalje su nekretnine prvi izbor za investiranje, iako prinos od 5-7 odsto kroz rentu nije dovoljno visok za nelikvidnu imovinu koja dosta brzo gubi svoju vrednost, dok su ulaganja na Berzi u zemlji i inostranstvu i u privatne i start-up kompanije još uvek u drugom planu, iako mogu doneti značajnije veće prinose. Investiranje na Berzi je stvar opšte kulture širom sveta i očekujem više investitora iz Srbije u trgovini akcijama u narednim godinama“, rekao je Rade Rakočević, član SAMa i vlasnik investicione kompanije Senzal Capital.

Kompanija Fintel Energija a.d. trebalo bi u narednom periodu na Beogradskoj berzi da realizuje inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO).  

„Matična kompanija Fintel Energije je listirana na italijanskoj berzi, koja je deo Londonske berze, pa smo želeli da primenimo svoje pozitivno iskustvo na lokalnom tržištu. Ideja listiranja našeg pravnog subjekta u Srbiji se javila pre godinu dana i nedavno smo završili sve neophodne procedure da bismo konačno mogli da izađemo na berzu, nadam se, početkom juna. Do sada smo investirali 150 miliona evra u obnovljive izvore energije u Srbiji, a izlaskom na berzu, ne bismo prodavali udeo, već bismo prikupljali kapital od potencijalnih investitora, da bismo dalje investirali u Srbiji“, objašnjava Tiziano Giovannetti.