HAG – Žalbeno veće Međunarodnog mehanizma za krivične sudove odbacilo je danas zahtev odbrane Ratka Mladića za izuzeće troje sudija navodeći da nema kapacitete za njegovo razmatranje.

Mladićeva odbrana zatražila je izuzeće sudija zbog, kako navodi, pristrasnosti, a zahtev je podnela Žalbenom veću.

Tanjug