SKOPLJE – Predsedavajući makedonskog parlamenta, Taljat Džaferi, sazvao je za danas sednicu samo sa jednom tačkom dnevnog reda – Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma sa Grčkom, koji će biti razmatran po hitnom postupku. Poslanici bi danas trebalo najpre da se izjasne o potrebi usvajanja tog predloga zakona o ratifikaciji, a potom bi debata bila nastavila u Odboru za evropske poslove, koji ima rok tri dana za izjašnjavanje.

Nakon usvajanja na tom parlamentarnom odboru, o Predlogu zakona će biti otvorena rasprava na plenarnoj sednici, a za izglasavanje je potrebna natprosečna većina od 61 poslanika od ukupno 120.

Tanjug