BEOGRAD – Povodom predstavljanja sedmog izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović istakla je danas da se ovaj izveštaj odnosi na prvi kvartal 2018. godine i da se sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za manjine redovno prati.

Paunović je navela da je za realizaciju dospelo ukupno 111 aktivnosti predviđenih Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina i da je od 75 nosioca aktivnosti, njih 63 dostavilo priloge.

Tanjug