NOVI SAD – Regionalnoj razvojnoj agenciji Bačka odobren projekat “Regionalni brend Bačke Brend Bačke 3” od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
RRA Bačka je 2015. godine započela razvoj Regionalnog brenda Bačke na teritoriji njenih osnivača (16 jedinica lokalne samouprave) u cilju promocije turističkih i privrednih proizvoda i usluga iz ruralnih krajeva regiona Bačke.
Do sada je projekat realizovan kroz dve faze:
– 2015. godine u okviru projekta „Regionalni brend Bačke i Sajam ruralnog turizma i privrede“ kreirano je vizuelno rešenje Brenda Bačke, raspisan je Konkurs za dodelu prava na korišćenje oznake Regionalnog brenda Bačke, u okviru koga su odabrani prvi nosioci novokreirane oznake Brend Bačke. Takođe, organizovan je Sajam ruralnog turizma na kome je predstavljen Regionalni brend Bačke, kao i proizvodi i usluge koji su stekli pravo da budu nosioci ove oznake i – 2016. godine u okviru projekta „Regionalni brend Bačka- faza 2“ raspisan je novi krug Konkursa za dodelu prava na korišćenje oznake Regionalnog brenda Bačke, čime je broj korisnika oznake povećan, a samim tim povećana je i ponuda koja je predstavljena pod oznakom Brenda Bačke. Takođe, radi povećanja vidljivosti i dostupnosti proizvoda i usluga korisnika Brenda Bačke, izrađen je e-portal preko kog se mogu poručiti svi označeni proizvodi i usluge. 

Na taj način, lokalni proizvođači i pružaoci usluga dobili su priliku da bez komercijalnih posrednika na širem tržištu ponude svoje proizvode/usluge.
U okviru treće faze projekta definisana su tri specifična cilja:
1.Povećanje vidljivosti proizvoda i usluga pod oznakom Regionalni brend Bačke (Brend Bačke), radi
stvaranja raznovrsnije ponude i boljeg plasmana lokalnih proizvođača i pružaoca usluga iz ruralnih krajeva
na širem tržištu
2.Jačanje kapaciteta korisnika Brenda Bačke u oblasti marketinga i brendiranja
3.Stvaranje uslova za internacionalizaciju proizvoda/usluga Brenda Bačke.
Ukupna vrednost projekta je 2.040.000,00 dinara, od kog je 500.000,00 dinara iznos sufinansiranja od
strane Ministarstva, a period realizacije je do 31.12.2018. godine.