BEOGRAD – Poslanici Skupštine Srbije nastaviće objedinjenu načelnu raspravu o zakonima iz oblasti rada, socijalnih i boračkih pitanja.

Kada je u pitanju predloženi zakon o ratnim memorijalima, Đorđević je obrazlažući zakon u parlamentu kazao da nacrt predstavlja kodifikaciju dosadašnjih važećih propisa, te da ima za cilj efikasnije delovanje državne uprave u postupku zaštite redovnog i investicionog održavanja ratnih memorijala, uspostavljanje evidencija i uvođenja novih ratnih memorijala.

Tanjug