STARA PAZOVA – Pored modernog Centra za veštačko osemenjavanje životinja, Srem će dobiti i savremeni Centar za doradu kukuruza zahvaljujući investiciji Akcionarskog društva za poljoprivredu “Napredak” koje se, između ostalog, bavi proizvodnjom ratarskih kultura na oko 4.500 hiljade hektara.

Na periferiji naselja prema Golubincima u takozvanoj Zapadnoj radnoj zoni u Staroj Pazovi vršiće se komušanje i sortiranje kukuruza, sušenje i krunjenje klipa, kao i prečišćavanje i pakovanje semena ove žitarice u jedinstvenom Centru za doradu kada je u pitanju ovaj deo Srema.

RTV