BEOGRAD – Ministarstvo pravde je počelo s radom na usaglašavanju nacrta amandmana na Ustav u oblasti pravosuđa sa sugestijama Venecijanske komisije, piše Politika.

U Ministarstvu očekuju da taj posao bude završen do kraja leta, a sve preporuke Komisije biće unete u finalni tekst nasrta amandmana.

Tanjug