NOVI SAD – Šesto izdanje festivala “Dunavski dijalozi” održaće se od 28. avgusta do 15. septembra u Novom Sadu. Festival je koncipiran kao pregled aktuelnih zbivanja u umetnosti podunavskog regiona (Nemačka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Bugarska, Moldavija, Ukrajina). Ovogodišnja tema festivala “Upotreba čoveka” ukazuje na stanje u aktuelnom društvu u vreme dominacije besnog kapitalizma i agresivnog prisustva novih informacijsko-tehnoloških medija.

Savremeni čovek je potpuno u funkciji stvaranja profita velikih korporacija, njegove lične potrebe su potpuno zanemarene (socijalne, zdravstvene, kulturne) te je on u permanentnom stanju nesigurnosti i egzistencijalne neizvesnosti, objašnjavaju organizatori. Tema “Upotreba čoveka” pozajmljena je od velikog novosadskog pisca Aleksandra Tišme (1924-2003) koji je 1976. godine objavio roman pod tim naslovom.

Pitanja koja nameće “pozajmljena” izložbena tema jeste da li su umetnici danas spremni da iznađu adekvatne odgovore u svom domenu, da li je umetnost u novim okolnostima spremna na delotvornu konfrontaciju, da li poseduje dovoljno vitalnosti i snage da adekvatno reaguje u okruženju moćnih korporacija i brojnih data baza. Na izložbi podunavskih zemalja predstaviće se Volfgang Šmit (Nemačka),  Gerlinde Tuma (Austrija), Olivera Stefanovič Triaška i Jan Skalican (Slovačka), dr Bela Marijaš (Mađarska), Martina Grlić, Glido Bakčević i Vedran Perkov (Hrvatska), Davor Dukić (Srbija), Alaksandar Vlčev (Bugarska), Igor Čečakov (Ukrajina) i Tatjana Fjodorova (Moldavija).

RTV (Milka Katašić)