VRŠAC – Da bi jedan lek imao i očuvao vrhunski kvalitet nije dovoljno pratiti najviše standarde samo u proizvodnji i kontroli leka, već je neophodno i distribuirati, skladištiti i čuvati taj lek u skladu sa najvišim zahtevima farmaceutske industrije.

Vrhunski kvalitet farmaceutskog proizvoda najvažniji je zadatak u „Hemofarmu“ – delu nemačkog koncerna Štada  i vodećoj farmaceutskoj kompaniji u Srbiji i regionu. Otuda se, i u sistemu skladištenja i čuvanja leka, sve  procedure sprovode u saglasnosti sa najvišim evropskim zahtevima dobre proizvođačke prakse, sa takozvanim GMP standardom. Strogi zahtevi i savremeni trendovi iziskuju konstantni razvoj i velika ulaganja, pa se  „Hemofarm“ danas može pohvaliti jednim od najkvalitetnijih i najskupljih skladišnih sistema u svetu. U tom smislu i automatizovano visokoregalno skladište u Vršcu, sa svojih 15.840 paletnih mesta,  nesvakidašnji je i najmoderniji  objekat takve namene na Balkanu i među najsavremenijim u svetu.

„Skladištenje, centralno razmeravanje i distribucija  su  izuzetno važni procesi, jer su za svaki materijal propisani odgovarajući ambijentalni uslovi koji moraju da budu ispoštovani u svim fazama proizvodnje, skladištenja i distribucije. U skladu sa tim su temperirana i sva skladišta, bilo da se radi o opsegu temperature 15-25°C, ili 2-8°C. Skladišta su i validirana, baš kao i transport, a validaciona dokumantacija jedna je od najzahtevnijih“, objašnjava Monika Ostojić, menadžerka skladišnog poslovanja i jedan od vodećih inženjera u kompaniji Hemofarm.

Automatizovano visokoregalno skladište pravo je čudo haj-tek tehnologije i jedinstveno rešenje skladišno-transportnog sistema. Tok materijala osmišljen je tako da je skladište smešteno između proizvodnih pogona i sa njima  povezano zatvorenim transportnim mostovima,  putem kojih se sirovina doprema iz skladišta u proizvodnju, a gotov proizvod iz proizvodnje u skladište, odakle se dalje vrši distribucija gotovog proizvoda ka kupcima.  Objekat se prostire na površini većoj od jednog hektara, a unutar njega je klimatizovano više od 140.000 metara kubnih. Pored najsavremenijih liftova za transportne puteve i 12 dizalica-robota, ovde je operativno  još 170 elemenata transportnog sistema, 11.520 kvadratnih metara kontrolisanog-automatizovanog kretanja unutar skladišta i oko 500 kvadratnih metara automatizovanih transportnih puteva ka proizvodnim pogonima. Tok materijala se ostvaruje isključivo računarski vođenim procesom.

 

„To podrazumeva da je sistem izuzetno kompleksan, te zahteva vrlo sofisticirano poznavanje primene više naučnih oblasti kako bi se održavao na zahtevanom nivou. U skladištu je, pored neposrednih izvršilaca, zaposlen i pažljivo odabran tim stručnjaka različitih usmerenja, kao što su: farmaceuti, tehnolozi, IT inženjeri, elektroničari, mašinski inženjeri, saobraćajni inženjeri. Stalna poboljšanja u optimizaciji procesa  kontinuirani su izazov za naš multidisciplinarni tim“, govori sa ponosom Monika Ostojić.

U svim Hemofarmovim fabrikama (u Vršcu, Šapcu, Dubovcu, Banjaluci i Podgorici) najviši principi dobre proizvođačke prakse utkani su u ciklus nastajanja i trajanja leka,  od njegovog razvoja, proizvodnje i kontrole do distribucije, skladištenja i čuvanja. A nakon implementacije SAP informacionog sistema, logističko poslovanje je podignuto na najviši nivo.

„Povezivanje poslovnih procesa na SAP, donelo je nove prednosti u smislu transparentnosti svakog procesa. Tako se sada u procesima prijema, skladištenja, centralnog razmeravanja sirovina i otpreme gotovog proizvoda, svaki korak beleži, kontroliše i autorizuje putem odgovarajućih SAP transakcija. Ovim sistemom zadaju se i komande za transport, obzirom da je integrisan sa MFC originalnim sistemom za transport firme Westfalia“, ističe Ostojić.

Sa svojim visokokvalitetnim farmaceutskim preparatima „Hemofarm“ je,  kao lider izvoza u regionu, prisutan na  tržištima 38 zemalja, među kojima su i Rusija, zemlje Evropske unije,  Zapadnog Balkana, Bliskog Istoka, Afrike i tako dalje. Zahvaljujući stalnim ulaganjima u nove pogone i savremene tehnologije „Hemofarm“ aktivno odgovara dinamičnim zahtevima međunarodne regulative i prati svetske trendove u razvoju sve zahtevnije farmaceutske industrije.