NOVI SAD – Evroatlantski centri moći su pokušali da izoluju Rusiju i da joj nanesu ozbiljnu ekonomsku i političku štetu. Cilj je bio da joj se prouzrokuje kako materijalni gubitak tako i simbolički negativna posledica. U tom smislu je meta bio i njen međunarodni prestiž.

Od Moskve naravno nije moguće napraviti svetskog pariju, kao što se sa nama desilo početkom devedesetih prošlog veka, ali je postojala nada da će biti marginalizovana. Da će njeni saveznici i partneri početi od nje da se udaljavaju dok bi zemlje koje joj nisu bliske u odnosu na Rusiju postale još dalje.

RTV (Ljubinka Vesković)