NOVI SAD  -„DDOR Novi Sad“ a.d.o.  je osiguravajuća kompanija: prepoznajete nas po osiguranju automobila, imovine, života, biznisa, poljoprivrede, putničkom zdravstvenom osiguranju. Danas, dodajemo još jedan razlog više, da prepoznajete ime DDOR osiguranje, kao pouzdanog partnera građana. Putnička agencija “S.A.B.” Travel DOO, kojoj su neki građani poklonili poverenje, zbog nepriličnog ponašanja vlasnika agencije, stvorila je veliki problem, kako putnicima tako i Vladi Srbije i mi smo pozvani da kao osiguravač pružimo podršku.

Moguće je da se ovo neprilično ponašanje vlasnika agencije dogodilo takođe zbog toga, što su pravila koja regulišu poslovanje u oblasti turističke delatnosti u Srbiji još uvek nestabilna i moraju da budu unapređena. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija nas je informisalo da će nove regulative u ovoj oblasti, biti postavljene od 2019.godine. U svakom slučaju, kontrola hitno mora da se pojača.

Ne želimo da ulazimo u detalje ovakvog, zaista nedoličnog ponašanja vlasnika putniče agencije” S.A.B.” Travel DOO: ovo mora da bude rešeno kroz pravni sistem ove države. Kao osiguravači i evropski investitori u ovoj zemlji, molimo sve nadležne državne institucije da što pre i što brže reaguju i kazne na najoštriji način, ljude koji su umešani u ovaj slučaj. Na ovaj način, biće izbegnuti potencijalni slučajevi ovog tipa u budućnosti i omogućiće turističkoj industriji da ponovo izgradi svoju reputaciju u Srbiji, koja je narušena ovim i nekim sličnim slučajevima koji su se nedavno dogodili.

Ono što ćemo mi, kao osiguravajuća kompanija da uradimo, jeste da ispunimo svoj deo – isplata štete.

U svetlu događaja u vezi sa agencijom „S.A.B.“ travel, koja je otkazala putovanja velikom broju svojih klijenata, želimo pre svega da izrazimo svoje žaljenje zbog neprijatnosti koje su doživeli, ali i da ukažemo da je osiguranje sada jedina sigurna karika.

Preko svih svojih kanala za komunikaciju sa javnošću, „DDOR Novi Sad“ a.d.o. je postavio preciznu i veoma detaljnu informaciju, uputstvo i formulare za podnošenje odštetnog zahteva, to je učinila i YUTA, a za sve dodatne informacije na raspolaganju građanima je Korisnčki centar DDOR-a koji beplatno možete da pozovete i informišete se, broj je 0800 303 301.

Apelujemo na činjenicu, da je IZUZETNO VAŽNO DA DOKUMENTACIJA KOJU OŠTEĆENI GRAĐANI TREBA DA NAM DOSTAVE – BUDE KOMPLETNA. Time će naše kolege, timovi koje smo pojačali da bismo bili što operativniji, moći mnogo brže da realizuju sve korake da bi šteta bila isplaćena.

Podsećamo da je krajnji rok za podnošenje odštetnih zahteva kompaniji „DDOR Novi Sad“ a.d.o. – 24. avgust 2018. godine, i da građani što pre predaju kompletiranu dokumentaciju. Kompletiranu dokumentaciju oštećeni građani mogu da predaju na sledeće načine:

  1. Slanjem poštom. Spakovanu u jednu kovertu, kompletiranu dokumentaciju, uputiti na Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad ( u pitanju je poštanski fah DDOR-a). Kao potvrdu o tome da je dokumentacija poslata, oštećeni građani treba da imaju dokaz o poslatoj pošiljci, koji izdaje JP „Pošta Srbije“.
  2. Predavanjem odštetnog zahteva i kompletirane dokumentacije u svim poslovnim mestima „DDOR-a Novi Sad“ a.d.o kojih ima preko 100 širom Srbije. Preuzetu dokumentaciju ukoliko je kompletna, zaposleni u DDOR-u će proslediti na Poštanski fah 149, 21101 Novi Sad. Licu koje je predalo zahtev biće izdata potvrda o prijemu odštetnog zahteva, sa upisanim datumom, potpisom i overenom kopijom odštetnog zahteva.

Kada stručni tim, koji je DDOR maksimalno pojačao, obradi sve pristigle odštetne zahteve, obavestićemo javnost koliki će iznos oštećeni građani da dobiju. U ovom trenutku takvu informaciju ne možemo da damo, pošto je prikupljanje prijava u toku.

Obeštećenje će se izračunavati prema uslovima naše polise, na najbolji mogući način, kako bi građani bili obeštećeni  koliko god je to moguće.

Kompanija “DDOR Novi Sad” a.d.o. će svakako podržati napore Ministarstvo turizma i YUTA-e u predstojećim koracima da se unaprede i zakonski parametri, a posebno kontrola turističkih agencija.