SOMBOR – Svetska zdravstvena organizacija sprovodiće u Somboru pilot projekat o integrisanim uslugama zdravstvene zaštite i uz Beograd Sombor je jedina lokalna samouprava u Srbiji koja će biti uključena u taj projekat.

Realizacija projekta Svetske zdravstvene organizacije znači da će se raditi na prevenciji faktora rizika za nastanak nezaraznih bolesti, a potom i na jačanju prevencije i komunikacije između primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite.

RTV (Zlata Vasiljević)