BEOGRAD – Narodna banka Srbije je povećala stabilnost finansijskog sistema, koji je sada otporniji na međunarodne uticaje, izjavila je danas guvernerka Jorgovanka Tabaković na predstavljanju godišnjeg Izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2017. godinu.

Otpornost domaćeg finansijskog sistema je u 2017. bila veća nego u 2016, a povećana je po osnovu znatnog smanjenja učešća javnog duga u BDP-u i pada stepena evroizacije plasmana, rečeno je na konferenciji NBS. U suprotnom smeru delovalo je privremeno povećanje deficita tekućeg računa platnog bilansa.

“Želimo da obezbedimo predvidiv i siguran ambijent za poslovanje”, rekla je Tabaković.

Tanjug