ŠID – Vremenske prilike se polako menjaju u našoj sredini, pa je klima sve povoljnija i za uzgajanje egzotičnog voća i cveća. U jednom domaćinstvu u Šidu nadaju se uskoro plodu banane.  

Banani prave društvo mandarina, maslina, sibirski kivi i limun, pa običan limun, ali ploda veličine ljudske šake, pa japanska jabuka, indijski jorgovan, jerihonska ruža… Sve to raste u dvorištu Nevenke Bažik u Šidu.

RTV