NOVI SAD – Na današnji dan 1427. godine umro je srpski vladar i pisac Stefan Lazarević, nazvan Stefan Visoki, knez od 1389. do 1402. potom despot, sin kneza Lazara Hrebeljanovića. U prvo vreme vladao je očevim zemljama uz pomoć majke kneginje Milice i do 1402. priznavao je vlast turskog sultana Bajazita I, na čijoj se strani borio u bitkama na Rovinama 1395. kod Nikopolja 1396. i kod Angore 1402. Sultan mu je poklonio oblast Vuka Brankovića sa Prištinom i Peći. Posle poraza Bajazita kod Angore od strane Tamerlana, osamostalio se i približio Ugarskoj od koje je 1403. dobio Mačvu i Beograd koji je proglasio prestonicom a 1421. nasledio je Zetu. Godine 1412. objavio je Rudarski zakonik, važan pravni spomenik koji sadrži i statut grada Novo Brdo (najznačajniji rudnik srednjovekovne Srbije).

Podigao je manastir Manasiju, okupljao učene ljude i literate, nezavisno od porekla, poput Konstantina Filozofa. Podsticao je prepise i prevode knjiga, i sam se bavio književnošću – napisao je poslanicu “Slovo ljubve”, delo neprevaziđene književne vrednosti. Sa grčkog je preveo “(Povest) O budućim vremenima”, napisao je “Nadgrobno ridanje nad knezom Lazarom”, i “Natpis na kosovskom stubu”. Srpska pravoslavna crkva ga je proglasila za svetitelja.

Danas je sreda, 19. jul. Do kraja godine ima 165 dana.

Tanjug