BEOGRAD – Domaći i strani vozači na pojedinim naplatnim rampama na autoputu ne plaćaju istu cenu putarine, pa je tako ponekad cena za strance niža, što u Putevima Srbije objašnjavaju usklađivanjem cene putarine sa zvaničnim srednjim kursom evra.

To usklađivanje, odnosno promena deviznog cenovnika se radi kada srednji kurs evra poraste ili se smanji za tri odsto, odnosno bude veći od 124,0036 dinara ili padne ispod minus tri odsto i iznosi manje od 116,7800 dinara.

Tanjug