BEČ – I kriminalci moraju da plaćaju porez u Austriji, a visina poreza se određuje na osnovu visine utajenog novca, presudio je nedavno sud u Austriji. Finansijskim vlastima su svi u obavezi da plaćaju porez bilo da su stekli legalno ili nelegalno prihode, jer bi pravljenje razlike dovelo do neravnopravnog tretmana građana.

Taj stav ide tako daleko da je i makro, koji je silom terao žene na prostituciju, bio suočen sa sudskim postupkom zbog utaje poreza. Prema sili za poreske vlasti nema nikakve veze, jer njih samo zanima delatnost kojom se bavio, a to je prostitucija koja je legalizovana.

Tanjug