NOVI SAD – Predstave “Edvard II” i “Hasanaginica” Novosadskog pozorišta/Ujvideki Szinhaz gostovaće u avgustu u Segedinu u okviru tamošnjeg pozorišnog festivala Thealter. “Edvard II” u režiji Roberta Lenarda biće izveden 4. avgusta u Malom pozorištu a “Hasanaginica” u režiji Andraša Urbana dan kasnije, 5. avgusta, u Staroj sinagogi. 
Festival je osnivala organizacija MASZK (Udruženje mađarskih alternativnih teatara) i ovo je njegovo 28. izdanje. Ove godine traje od 3. do 11. avgusta. Program obuhvata mađarsku alternativnu i nezavisnu scenu.
Tokom festivala održavaju se glumačke radionice za studente, dve idu paralelno, ove godine jednu drži Sardar Tagirovski koji je protekle sezone u Novosadskom pozorištu režirao “Don Kihota” a drugu reditelj i umetnički savetnik Novosadskog pozorišta Robert Lenard. Svake godine upriliče se dve paralelne radionice povodom neke klasične teme. Ove godine je tema “San letnje noći”. Tagirovski će držati radionicu zasnovanu na snovima studenata glume, dok će Lenard sastavljati  “San letnje noći” od potpuno nepozorišnih tekstova (kritika o samom komadu, teorijskih tekstova o fluidnosti ljubavi i seksualnosti). Ideja im je da ostvare relevantan pozorišni doživljaj koji će istovremeno biti i zabavna pozorišna forma.