“Dužnost izvinjenja državnog vrha prvenstveno je važna žrtvama zločina, a potom i društvu u celini”, poručuju iz Inicijative mladih za ljudska prava.

Ističu da za 23 godine nakon završetka rata, ni jedan visoki državni službenik nije se iskreno izvinio žrtvama zločina i teških kršenja ljudskih prava, za koje je bez sumnje utvrđeno da su počinili pripadnici institucija Republike Hrvatske ili jedinica pod kontrolom RH.

Tanjug