BEOGRAD – U Crkvi Svetog Marka u Beogradu držan je pomen žrtvama hrvatske vojno – policijske akcije u kojoj je, prema podacima Komesarijata za izbeglice, ubijeno i nestalo više od dve hiljade ljudi a  proterano oko 250 hiljada Srba.

Akcija je počela 4. avgusta 1995, ofanzivom hrvatske vojske na područja Republike Srpske Krajine. Već narednog dana, hrvatska vojska je osvojila Knin. Kolone srpskih izbeglica su tada napustile Hrvatsku. Tode Radulović, koji je u Srbiju ušao na vojnom transporteru, kaže da u nije načinio nijedan zločin protiv Hrvata, da je sa komšijama ostao u veoma dobrim odnosima, da su mu oni i sačuvali imovinu, ali da tamo ne može da se vrati.

RTV (Radoslavka Žigić)