BEOGRAD – Srbija je u periodu januar-jun 2018. godine ostvarila suficit budžeta u iznosu 30,9 milijardi dinara, pokazali su najnoviji podaci Ministarstva finansija prema kojima naplaćeni prihodi iznose 566,9, a rashodi 536 milijardi dinara. U junu je suficit budžeta iznosio 22,1 milijardi dinara, a naplaćeni su prihodi u iznosu od 121,2 mlrd dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 99,5 mlrd dinara.

Naplaćeni prihod u junu, u iznosu od 24,2 mlrd dinara, ukazuje da će ovogodišnji iznos poreza na dobit premašiti planirani budžetski iznos, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Tanjug