NOVI SAD – Na današnji dan 1926. godine osnovan je Arhiv Vojvodine, ukazom pomoćnika ministra prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Prvobitni naziv te ustanove bio je bio je – Državni arhiv u Novom Sadu. Inicijator je bio tadašnji upravnik Državnog arhiva u Beogradu dr Rista Odavić, a prvi upravnik (državni arhivar) današnjeg Arhiva Vojvodine bio je dr Dimitrije Kirilović, ugledni istoričar, publicista i nacionalni radnik. Zadatak Državne arhive u Novom Sadu bio je da prikuplja, čuva, i obrađuje, arhivsku građu sa područja – Banata, Bačke, Srema i Baranje.

Danas je nedelja, 5. avgust, 217. dan 2018. Do kraja godine ima 148 dana.

Tanjug