NOVI SAD – Na današnji dan 1920. godine u Beogradu je potpisan ugovor o stvaranju “Male Antante”, vojno-odbrambenog saveza Čehoslovačke i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Cilj “Male Antante”, koja se oslanjala na Francusku, tada vodeću kontinentalnu silu u Evropi, bilo je sprečavanje restauracije Habzburga u bilo kom obliku. Sve tri zemlje (Rumunija se savezu pridružila nešto kasnije-1921.) bile su životno zainteresovane za održanje novih granica uspostavljenih posle Prvog svetskog rata. Bojazan nije postojala toliko od obnove Austro-Ugarske koliko od mađarskog revizionizma i dolaska Habzburga na presto Mađarske. Poslednji austrijski car Karlo Habzburški bar u dva navrata pokušao je da se vrati na presto u Budimpešti, poslednji put 1921. nakon čega je konfiniran na portugalsko ostrvo Madera, u Atlantiku.

Danas je utorak, 14. avgust, 226. dan 2018. Do kraja godine ima 139 dana.