EOGRAD – Frikom već decenijama ima lidersku poziciju na tržištu u Srbiji, a poslednjih nekoliko godina i u regionu, kaže direktor proizvodnje Frikoma Milan Kotarac.

Kolika je godišnja proizvodnja vaših proizvoda?
– Frikom već godinama ima lidersku poziciju na domaćem tržištu, a i dalje nekoliko godina unazad ima rast obima proizvodnje,naročito u segmentu sladoleda i smrznutog povrća. Frikom godišnje proizvede 25.000.000 litara sladoleda(što je ekvivalent 120.000.000 komada) i 23.500 tona smrznute hrane (povrće i testo).

Kako održavate korak sa tehnološkim unapređenjem proizvodnih procesa?
Kompanija Frikom konstantno ulaže u razvoj proizvodnje i distribucije, a posebnu pažnju posvećuje inovacijama i novim tehnologijama. Inovacije omogućavaju optimizaciju svih faza poslovanja, a istovremeno obezbeđuju kvalitet i bezbednost proizvoda. Posebno ističemo unapređenja koja se odnose na proizvodnju i preradu grašaka. Ona nam omogućavaju da dobijemo visokokvalitetan proizvod sa očuvanim nutritivnim sastojcima, bogat vitaminima i mineralima. Prerada graška se odvija na visokoautomatizovanoj opremi, koja predstavlja poslednju reč tehnologije u preradi povrća. Frikom je investirao u najmoderniju opremu za proizvodnju sladoleda u kornetu, sa kapacitetom od 30.000 korneta na sat. Takođe, Frikom poseduje i najmodernije distributivne centre koji optimizuju rezultate poslovanja.

Na koji način obezbeđujete kvalitet proizvoda?
Kroz svoju dugu istoriju poslovanja Frikom je dokazao da mu je apsolutni imperativ kvalitet i bezbednost proizvoda. Ovo potvrđuju sertifikati: IFS Food, HACCP SYSTEM, ISO 14001-2004, ISO 9001-2008, OHSAS 18001 kao i nadležnihinspekcijskih službi. Pored inovacija u tehnološkom i proizvodnom smislu, posebnu pažnju posvećujemo izboru sastojaka prilikom proizvodnje. Što se tiče povrća, Frikom kontroliše celokupan proces proizvodnje, od polja na kojima se gaji povrće, prevoza do pogona za preradu, do obrade i distribucije na tržište, što nam omogućava da garantujemo kvalitet.  Premda je sladoled osetljiv proizvod, ako se adekvatno distribuira i čuva, potpuno je siguran i odličan za konzumiranje. Na svim Frikomovim sladoledima je na ambalaži označeno do kog datuma je najbolje upotrebiti proizvod. Do tog datuma proizvod je bezbedan po zdravlje potrošača i u tom periodu neće doći do promene senzornog kvaliteta proizvoda.  Sve sirovine koje se koriste u procesu proizvodnje sladoleda su u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Proces proizvodnje sladoleda zahteva korišćenje adekvatno pasterizovane sladoledne smeše i smrzavanje proizvoda na temperaturama do -40⁰C. Naglašavam da to znači da se u proizvodnji sladoleda ne koriste aditivi sa kojima se postiže proces konzervisanja namirnica. Procesom proizvodnje na niskim temperaturama postiže se odgovarajući oblik koji sladoled zadržava do datuma koji je naveden na ambalaži uz poštovanje temperature u zamrzivačima (konzervatorima) i komorama za hlađenje. Napominjem i da Frikom ulaže veliki trud u zaštitu životne sredine i poštovanje svih akata srpske, regionalne i evropske zakonske regulative. Frikom ima uspostavljen sistem upravljanja zaštitom životne sredine, kako bi kroz zdravo poslovanje doprineo boljem kvalitetu života.

Frikom poslednjih godina beleži porast u svim kategorijama (sladoled, povrće, testo i riba). Čije sirovine (voće i povrće) koristite u proizvodnji?
Frikom za proizvodnju sladoleda koristi isključivo voće i prirodne sastojke koji su uvek jasno označeni na ambalaži. Malo je poznato da je Frikom jedan od najvećih otkupljivača voća kod nas, posebno jagode koje koristi za najprodavanije sladolede (Rumenko i Kapri). I smrznuto povrće je isključivo sa polja iz Srbije. Ono se doprema u fabriku samo dva sata nakon berbe, a ceo postupak prerade i kasnijeg skladištenja se vodi na način koji omogućava očuvanje visokovrednih nutritivnih sastojaka povrća. Sve sirovine koje se koriste i sami proizvodi podležu ispitivanjima o bezbednosti proizvoda prema zahtevima Zakona o bezbednosti hrane Republike Srbije i posebnih pravilnika kojima se reguliše kvalitet i bezbednost proizvoda i sirovina.